Ανακοίνωση: Xρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης Αβόρου, Βραϊλας, Καρουτών, Σώταινας

  • Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε πως βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης Τ.Κ. Αβόρου (έτους 2011), Τ.Κ. Βραϊλας (περιόδου από 1/5/2011 – 30/9/2011), Τ.Κ. Καρουτών (έτους 2011) & Τ.Κ. Σώταινας (περιόδου από 1/6/2011 – 30/9/2011) Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος (με ΦΠΑ κατανάλωσης 13% και ΦΠΑ παγίου 23% σύμφωνα με την ΠΟΛ 1242/24-11-2011 ) & μπορείτε να προσέρχεστε στην έδρα του Δήμου (Λιδωρίκι) αλλά & στις άλλες έδρες Δ.Ε. (Κροκύλειο, Ευπάλιο, Ερατεινή) από 17/10/2012 (08:00 – 14:00), στους κατά τόπους εισπράκτορες για την εξόφληση τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 30/11/2012
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ τηλ. 22660 22066, 22147, 22393 & 22663 50100, 50121

Λιδωρίκι 16/10/2012