Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28/08

  • Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132

Λιδωρίκι, 24 Αυγούστου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 11142

ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 28 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
– Καταβολή ημερήσιου δικαιώματος επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών που προσέρχονται στους χώρους των λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
– Κάλυψη εξόδων για παράσταση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος στις εργασίες του Εκτάκτου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ με θέμα «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
– Ενημέρωση για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος για το έτος 2012-2013 – προσφυγή σε διαπραγμάτευση. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
– Ορισμός Εκπροσώπων Επιτροπής «Οργανωμένη Εγκατάσταση Πλανοδίων Πωλητών». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
– Αποδοχή κυριότητας οχήματος που παραχωρήθηκε στο Δήμο μας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ