Περίληψη – Διακήρυξη Δημοπρασίας – Κληροδότημα Κοντώση Δήμου Δωρίδος

  • Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Κληροδότημα Κοντώση – Δήμου Δωρίδος διακηρύττει ότι:

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και από ώρα 10.00 έως 12:00 εκτίθενται σε αρχική πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Α.Ν. 2039/39 και αυτών του Β.Δ. 30/11-4/12/1939 με την σύμπραξη εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων:

1. Του με στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αλκμάνος 8 και Σισίνη, επιφάνειας 98 μ2, στο οποίο ανήκει ως παρακολούθημα η με στοιχεία ΥΣ1 θέση στάθμευσης της πυλωτής, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Κοντώση του Δήμου Δωρίδος, με τιμή εκκίνησης τα 640 € για κατοικία και τα 1145€ για επαγγελματική στέγη.

2. Του με στοιχεία Α-2 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αλκμάνος 8 και Σισίνη , επιφάνειας 75 μ2, στο οποίο ανήκει ως παρακολούθημα η με στοιχεία ΥΣ2 θέση στάθμευσης της πυλωτής, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Κοντώση του Δήμου Δωρίδος, με τιμή εκκίνησης τα 515 € για κατοικία και τα 946€ για επαγγελματική στέγη.

3. Του με στοιχεία Β-1 διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αλκμάνος 8 και Σισίνη, επιφάνειας 84 μ2, στο οποίο ανήκει ως παρακολούθημα η με στοιχεία ΥΣ3 θέση στάθμευσης της πυλωτής, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Κοντώση του Δήμου Δωρίδος με τιμή εκκίνησης τα 575 € για κατοικία και τα 1022€ για επαγγελματική στέγη.

4. Του με στοιχεία Γ-1 διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αλκμάνος 8 και Σισίνη, επιφάνειας 98 μ2, στο οποίο ανήκει ως παρακολούθημα η με στοιχεία ΥΣ4 θέση στάθμευσης της πυλωτής, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Κοντώση του Δήμου Δωρίδος με τιμή εκκίνησης τα 705 € για κατοικία και τα 1240€ για επαγγελματική στέγη.

5. Του με στοιχεία Γ-2 διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αλκμάνος 8 και Σισίνη, επιφάνειας 75 μ2, στο οποίο ανήκει ως παρακολούθημα η με στοιχεία ΥΣ5 θέση στάθμευσης της πυλωτής, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Κοντώση του Δήμου Δωρίδος με τιμή εκκίνησης τα 565 € για κατοικία και τα 1025€ για επαγγελματική στέγη.

6. Του με στοιχεία ΣΤ-1 διαμερίσματος του έκτου ορόφου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αλκμάνος 8 και Σισίνη , επιφάνειας 51 μ2, στο οποίο ανήκει ως παρακολούθημα η με στοιχεία ΥΣ6 θέση στάθμευσης της πυλωτής, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Κοντώση του Δήμου Δωρίδος με τιμή εκκίνησης τα 415 € για κατοικία και τα 670€ για επαγγελματική στέγη.

7. Της με στοιχεία ΥΑ-1 αποθήκης του υπογείου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αλκμάνος 8 και Σισίνη, επιφάνειας 6,10 μ2, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Κοντώση του Δήμου Δωρίδος με τιμή εκκίνησης τα 50 € .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο γραφείο της δικηγόρου Αθηνών ΘΕΚΛΑΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ επί της οδού Αργυροκάστρου 3 (Γουδή), Τ.Κ. 15773 Ζωγράφου και ώρες από 10.00 έως 12.00.

Ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται το 5% του ελαχίστου όρου προσφοράς για όλη τη μισθωτική περίοδο (τουλάχιστον τριετία), δηλ. 1152 €, 927€, 1035€, 1269€ 1017€, 747€ και 90€ αντίστοιχα για κάθε ένα προς μίσθωση ακίνητο με την σειρά που αναφέρονται πάρα πάνω, που θα κατατεθεί σε γραμμάτιο παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 24-4-2012 διακήρυξης, που θεωρήθηκε με την αριθ.1538 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Πληροφορίες: Θ. Χριστοφορίδου, τηλ. 6944-735299,

Ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος
Αντιδήμαρχος Δήμου Δωρίδος
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Υ.Γ  Το χρηματικό ύψος των τιμών εκκίνησης καθορίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.