Χρηματικοί κατάλογοι τελών ύδρευσης & αποχέτευσης Τ.Κ. Λιδωρικίου έτους 2010, Τ.Κ. Συκιάς έτους 2012, τελών ύδρευσης Τ.Κ. Λευκαδιτίου, Τ.Κ. Πεντάπολης, οικισμού Λεύκας έτους 2011 & τελών άρδευσης Τ.Κ. Κονιάκου έτους 2012

  • Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας γνωρίζουμε πως βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι τελών ύδρευσης & αποχέτευσης Τ.Κ. Λιδωρικίου έτους 2010, Τ.Κ. Συκιάς έτους 2012, τελών ύδρευσης Τ.Κ. Λευκαδιτίου, Τ.Κ. Πεντάπολης, οικισμού Λεύκας έτους 2011 & τελών άρδευσης Τ.Κ. Κονιάκου έτους 2012 & μπορείτε να προσέρχεστε στην έδρα του Δήμου (Λιδωρίκι) αλλά & στις άλλες έδρες Δ.Ε. (Ερατεινή, Ευπάλιο, Κροκύλειο) από 13/8/2012 (08:30 – 14:00), στους κατά τόπους εισπράκτορες για την εξόφληση τους.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 28/9/2012