Χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνου έτους 2011 & Τ.Κ. Δάφνου, Διακοπίου, Δωρικού, Κονιάκου, Περιθιώτισσας & Στίλιας έτους 2012

  • Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2012

Σας γνωρίζουμε πως βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνου έτους 2011 & Τ.Κ. Δάφνου, Διακοπίου, Δωρικού, Κονιάκου, Περιθιώτισσας & Στίλιας
έτους 2012 & μπορείτε να προσέρχεστε στην έδρα του Δήμου (Λιδωρίκι) αλλά & στις άλλες έδρες Δ.Ε. (Ερατεινή, Ευπάλιο, Κροκύλειο) από 9/8/2012 (08:00 – 14:00), στους κατά τόπους εισπράκτορες για την εξόφληση τους.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 28/9/2012