Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30/07

  • Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132

Λιδωρίκι, 26 Ιουλίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 10069

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 30 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος (ΝΠΔΔ). (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος Σπυροπούλου Παναγιώτα)
2. Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
3. Ανεπιτήρητα βοοειδή – περιαστική βόσκηση πλησίων ορίων και κοινωφελών εγκαταστάσεων οικισμού Τρικόρφου Φωκίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
4. Ανεπιτήρητα βοοειδή – περιαστική βόσκηση πλησίων ορίων και κοινωφελών εγκαταστάσεων οικισμού Φιλοθέης Φωκίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
5. Ανεπιτήρητα βοοειδή – είσοδος και βόσκηση σε δημοτική περιφέρεια Δήμου Δωρίδος από περιφέρεια όμορου Δήμου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
6. Επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
7. Προσαρμογή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδος, για το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου» με την υπ’ αριθμ. 174998/22-12-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΟΡΝΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
8. Έγκριση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Κερασιάς Δ.Ε. Βαρδουσίων (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
9. Καθορισμός του ποσοστού που θα αποδίδεται στο Δήμο Δωρίδος εκ της καταβολής του ημερησίου δικαιώματος επαγγελματιών και παραγωγών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ