Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16/07/12

  • Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132

Λιδωρίκι, 12 Ιουλίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 9432

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 16 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων οικ. έτους 2012 και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
2. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος στη Χίο, για συμμετοχή σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Κ.Ε.Δ.Ε. στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου σήμανση και χάραξη μονοπατιών της Δ.Ε. Βαρδουσίων του Δήμου Δωρίδος» (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μικρών έργων Δήμου Δωρίδος:
α) «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών σεισμόπληκτου δημοτικού κτιρίου Κλήματος»
β) «Εργασίες συντήρησης κληροδοτήματος Πολυξ. Παπαδημητρίου Τ.Κ. Ερατεινής» (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
5. Ίδρυση Κοιμητηρίου στον οικισμό Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Καλλιθέας, Δ.Ε. Τολοφώνας Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Κατσούδας Αθανάσιος)
6. Αγορά δύο (2) επιβατηγών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
7. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
8. Κανονισμός Αποχέτευσης Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)
9. Χορήγηση επιδόματος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δωρίδος εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη 2009, 2010 και 2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
10. Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007 – 2013» και ορισμός του Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
11. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στο υπό ίδρυση Δίκτυο Πόλεων με λίμνες και ορισμός του Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του ως εκπροσώπου στο δίκτυο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
12. Έγκριση δαπάνης εισφοράς ποσού 2.000,00 ευρώ ετησίως για τη συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στο Δίκτυο Πόλεων με λίμνες. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ