Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09/07/12

  • Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132

Λιδωρίκι, 4 Ιουλίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 8947

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 9 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ», με Α.Μ. 102/2009. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ», με Α.Μ. 64/2008. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ», με Α.Μ. 7/2010. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
4. Παράταση προθεσμίας της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
5. Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
6. Κανονισμός Κοιμητηρίων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Κατσούδας Αθανάσιος)
7. Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο Δωρίδος – σύναψη προγραμματικής σύμβασης». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
8. Αγορά δύο (2) επιβατηγών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
9. Ίδρυση Κοιμητηρίου στον οικισμό Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Καλλιθέας, Δ.Ε Τολοφώνας Δήμου Δωρίδος (Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Κατσούδας Αθανάσιος)
10. Ανεπιτήρητα βοοειδή – περιαστική βόσκηση πλησίων ορίων και κοινωφελών εγκαταστάσεων οικισμού Τρικόρφου Φωκίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
11. Ανεπιτήρητα βοοειδή – περιαστική βόσκηση πλησίων ορίων και κοινωφελών εγκαταστάσεων οικισμού Φιλοθέης Φωκίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
12. Ανεπιτήρητα βοοειδή – είσοδος και βόσκηση σε δημοτική περιφέρεια Δήμου Δωρίδος από περιφέρεια όμορου Δήμου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
13. Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,4 MW της εταιρείας «E.D.F. E.N GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» στη θέση «Τρεις Βρύσες – Κάτω Λακώματα – Δημούλη – Μαραθάκια» του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
14. Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,1 MW της εταιρείας «E.D.F. E.N GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 6 Ε.Ε.» στη θέση «Μικρόβουνο» του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
15. Χαρακτηρισμός δημοτικού δρόμου ΚΟΥΠΑΚΙ – ΜΠΟΤΖΑΝΗ σε επαρχιακό δρόμο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
16. Ορισμός θέσεων Αιγιαλού & Παραλίας προς παραχώρηση της απλής χρήσης αυτών με δημοπρασία για το έτος 2012. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
17. Καθορισμός Τμημάτων Κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση για το έτος 2012 σε δικαιούχους /ενδιαφερόμενους χωρίς δημοπρασία (όμοροι). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
18. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων οικ. έτους 2012 και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
19. Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος 2012-2013». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ