Έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στην Περιφερική Ενότητα Φωκίδας

 • Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Α.Π. 2777 Λαμία 20/06/2012

Προς: Δήμο Δωρίδος

Θέμα: «Έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο στην Περιφερική Ενότητα Φωκίδας»

Αξιότιμε κε Δήμαρχε,

Σας γνωρίζουμε, ότι εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε. – Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας» με αριθ. πρωτοκόλλου 2.6400/ οικ. 6.1537-15/03/2012, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η αντίστοιχη ανακοίνωση πρόσληψης για τις θέσεις απασχόλησης ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. Οι θέσεις απασχόλησης & οι ειδικότητες έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ως δικαιούχος φορέας, θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης πρόσληψης. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης στους δυνητικά ωφελούμενους ανέργους της Φωκίδας σκοπεύουμε να προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες δημοσιότητας.

 • Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
 • Πληρωμένη καταχώρηση σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα ημερήσια.
 • Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Ο.Τ.Α., της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
 • Ανάρτηση ανακοίνωσης στα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
 • Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.inegsee.gr).

Στην ίδια κατεύθυνση παρακαλούμε να προβείτε σε όποιες επιπλέον ενέργειες κρίνετε σκόπιμες για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών δημοσιότητας του προγράμματος. Υπενθυμίζουμε ότι η συμβατική σας υποχρέωση, ως συμπράττων φορέας, είναι η ανάρτηση στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου σας της αναλυτικής ανακοίνωσης πρόσληψης, καθώς και η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης στην ιστοσελίδα σας.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους ανέργους ο φορέας μας προγραμματίζει ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 ώστε να μεσολαβεί ένα επαρκές χρονικό διάστημα από την έναρξη των ενεργειών δημοσιότητας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δυνητικά ωφελούμενους θα διαρκέσει 10 ημερολογιακές ημέρες, κατά συνέπεια προβλέπεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα εξής σημεία:

 1. Στην έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία
 2. Στα ΚΕΠ του δήμου Δελφών
 3. Στα ΚΕΠ του δήμου Δωρίδος

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59
ΛΑΜΙΑ 35100

Υπόψη: Κον Βογιατζή Σπύρο
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία στο τηλέφωνο 22310 51777.

Συνημμένα:

 1. Ανακοίνωση υπ’ αριθμόν ΚΟΧ 5.805/1/2012
 2. Έντυπο αίτησης ΚΟΧ.1
 3. Οδηγίες συμπλήρωσης.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Για το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ,
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Κόρκος

Σχετικά Αρχεία
1ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΧ1
3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΧ