Τριάντα έξι προσλήψεις από τον Δήμο Δωρίδος

  • Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Ο Δήμος ενημερώνει τους δημότες ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο.

Διαβάστε τη σχετική προκήρυξη με ΑΔΑ Β4ΛΤΩ9Ζ-7ΨΒ
[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/proslipsi-36-atomon.pdf” height=”800″]

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (στο Λιδωρίκι) και στις έδρες των υπολοίπων τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δωρίδος : Ευπαλίου, Βαρδουσίων και Τολοφώνος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ήτοι από 20-6-2012 εως και 26/6/2012
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2266031100 αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα Θεοδώρα