Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12/06/12

  • Σάββατο, 09 Ιουνίου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 8 Ιουνίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 7237

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 12 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων του Δήμου Δωρίδος. Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός». (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
2. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας από το Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνστανταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ