Βιώσιμη και οικονομική λύση για το νέο δημοτικό κτίριο Λιδωρικίου

  • Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2012

Μετά την εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, γίνεται ένα ακόμα βήμα για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου Δωρίδος, έπειτα και από την χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διερεύνηση αγοράς κτιρίου στην έδρα του Δήμου.

Η έλλειψη βασικών κτιριακών εγκαταστάσεων στο Λιδωρίκι, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα που κληρονόμησε ο Δήμος Δωρίδος, δυσκολεύει τη λειτουργία του Δήμου, μην καλύπτοντας στοιχειώδεις συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους, δημιουργώντας εμπόδια στις υπηρεσίες και κατ’ επέκταση στην εξυπηρέτηση των δημοτών.

Αποκλείοντας το ενδεχόμενο δανεισμού, πάγια θέση της δημοτικής αρχής, με ορθολογική χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, μακριά από τάσεις μεγαλομανίας και “μεγαρομανίας” και με κύριο γνώμονα την άριστη οργάνωση του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει ποσό ύψους 220.000 ευρώ για την αγορά κτιρίου στο Λιδωρίκι και δρομολογεί τις διαδικασίες για την οριστική και μόνιμη λύση του προβλήματος.

Το νέο κτήριο θα στεγάσει τις υπηρεσίες εκείνες που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου στο Λιδωρίκι, με κόστος υποδεκαπλάσιο από ότι σε άλλες περιπτώσεις και χωρίς να ξοδεύονται εκατομμύρια στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, με τον πλέον οικονομικό και βιώσιμο τρόπο.