Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05/06/12

  • Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 31 Μαΐου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 6764

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 5 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 386.273,00 € (4η δόση ΣΑΤΑ 2011) από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και ψήφιση της πίστωσης. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 για καταβολή εξόδων κηδείας εν ενεργεία υπαλλήλου και ψήφιση της πίστωσης. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
3. Διαγραφή λόγω παραγραφής παλαιών οφειλών από καταλόγους τελών μέχρι 31-12-2006. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
4. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.). (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
5. Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.). (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
6. Ίδρυση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος». (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
7. Παραχώρηση χρήσης κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κουπακίου στο Σύλλογο Κουπακιωτών Φωκίδας «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση δύο (2) μηνών. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος)
9. Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος α) κατά τις Κυριακές και αργίες και β) σε 24ωρη βάση, κατά περίπτωση. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος)
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μικρών έργων Δ.Ε. Ευπαλίου (πρώην Δήμου Ευπαλίου) Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
11. Καταβολή αντιτίμου για τη λήψη και χρησιμοποίηση αδρανών υλικών του Δήμου από την Κοινοπραξία Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – ΑΝΔ. ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
12. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Δωρίδος προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
13. Αποδοχή δωρεάς των εργασιών που έγιναν με έξοδα του Επιμορφωτικού Συλλόγου Κάμπου στην πλατεία «Μάρμαρα» Τ.Κ. Κάμπου και έγκριση ηλεκτροδότησής της. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
14. Αίτημα πολιτών σχετικά με τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33 MW στη θέση «Κοκκινάρι – Τυχιούνι – Πρ. Ηλίας» της Δημοτικής Ενότητας Αμφίσσης, του Δήμου Δελφών και της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
15. Αίτημα κατοίκων οικισμού Σκαλούλας Τ.Κ. Πενταπόλεως για ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας δικτύου ύδρευσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ