Πινάκες και διαγράμματα του έργου: “Τοπογραφικές εργασίες αναδασμού αγροκτήματος Μόρνου Π.Ε. Φωκίδας”

  • Σάββατο, 26 Μαΐου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τμήμα Τοπογραφίας Αναδασμού & Εποικισμού
Ταχ. Δ/νση:Γιδογιάννου 31 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας:33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Ασημ. Αραποπούλου
Τηλέφωνο: 2265350601

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επιτροπή Αναδασμού Μόρνου Ν. Φωκίδας αποφασίζει την ανάρτηση των διορθωμένων πινάκων και διαγραμμάτων κατά το άρθρο 10 του Ν. 674/77 η οποία έχει την έννοια της γνωστοποιήσεως και δημόσιας ανακοινώσεως των στοιχείων της κτηματογράφησης.
Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ενστάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα στοιχεία των πινάκων αυτών (όνομα, στοιχεία ιδιοκτήτη, στοιχεία αγροτεμαχίου). Οι ενστάσεις θα συνοδεύονται από παραστατικά που θα τις τεκμηριώνουν (συμβόλαια, τοπογραφικό, ταυτότητα κλπ.)
Η ανάρτηση των πινάκων θα διαρκέσει επί 10 ήμερο.

Με Ε.Π
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού

Δημήτριος Γκούλτας
Γεωπόνος με Β’ βαθμόΑνακοινωση

Στο γραφείο αγροτικής οικονομίας Eυπαλίου έχουν αναρτηθεί διορθωμένοι πινάκες και διαγράμματα του έργου: « Τοπογραφικές εργασίες αναδασμού αγροκτήματος Μόρνου
Π.Ε. Φωκίδας».

Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ενστάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα στοιχεία των πινάκων αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο αγροτικής οικονομίας Ευπαλίου (πρωινές ώρες) για έλεγχο των παραπάνω .

Απο το γραφειο αγροτικης
Οικονομιας ευπαλιου
Τηλ. 2634051297