Καθορισμός λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Π.Ε. Φωκίδας

  • Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Γιδογιάννου 31
Ταχ. Κώδικας : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350655

Άμφισσα 22/05/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κ. Π. Γαζή, καθορίστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν τα πρατήρια υγρών καυσίμων στην Π.Ε. Φωκίδας, μετά την απελευθέρωση του ωραρίου που ισχύει πλέον σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α΄/30-03-2012).
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 22 του Ν. 3054/2002, απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων, ενώ προβλέπεται η έκδοση απόφασης από τον οικείο Περιφερειάρχη, με την οποία θα καθορίζονται, αφενός τα πρατήρια που θα διανυκτερεύουν, εκ περιτροπής, υποχρεωτικά καθημερινά, Κυριακές και αργίες από τις 22:30 έως τις 06:00 κατά τη θερινή περίοδο (με ελάχιστη διάρκεια μέχρι τις 00:30), τα οποία θα καλύπτουν ποσοστό 10% του συνόλου των λειτουργούντων πρατηρίων, αφετέρου αυτά που θα παραμένουν, εκ περιτροπής, υποχρεωτικά ανοικτά κατά τις Κυριακές και αργίες, από τις 06:00 μέχρι τις 22:30 για την ίδια περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανάγκες κάθε Περιφέρειας. Ο νόμος παρέχει επίσης τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν πρατήρια καυσίμων με εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές και καλύπτουν τα παραπάνω ποσοστά, να μην εκδίδεται η ανωτέρω απόφαση.

Επειδή στον Ν. Φωκίδας δεν υπάρχουν πρατήρια καυσίμων με εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές, η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των ιδιοκτητών πρατηρίων καυσίμων του νομού, προέβη στην έκδοση απόφασης, η οποία περιλαμβάνει πίνακες με τα πρατήρια καυσίμων που είναι υποχρεωμένα να παραμένουν εκ περιτροπής ανοικτά κατά τις ώρες νυκτερινής λειτουργίας (από 22:30 έως 00:30) και κατά τις Κυριακές και αργίες (από 06:00 έως 22:30), για το διάστημα από 01/05/2012 έως 30/09/2012. Η απόφαση αυτή υπεγράφη στις 17/05/2012 και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φωκίδας: www.fokida.gr .
Η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, κ. Γαζή, επιμένει ιδιαίτερα στην τήρηση του ωραρίου από όλους τους ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων, καθώς η μη τήρηση αυτού έχει σαν συνέπεια την επιβολή προστίμου ύψους 5.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4062/2012.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ