ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ»

  • Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 18-5-2012
Αριθ. Πρωτ. 5971

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δωρίδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» προϋπ. € 34.993,13 με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η Μαΐου 2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος, Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου (Δημαρχείο Ευπαλίου), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό , πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής , ύψους 1.422,49€
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Δωρίδος ,Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου (γραφείο προμηθειών) , καθημερινά , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2634350015 & 2643350012 αρμόδιος κ.Θεόδ.Μόραλης).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ