Δικαιώματα Βοσκής – Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου

  • Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
Το τέλος δικαιώματος βοσκής όλων των Τ.Κ.της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου έτους 2011 βεβαιώθηκε & μπορεί να πληρώνεται στην δημοτική εισπράκτορα της Δ.Ε. Λιδωρικίου ή στους δημοτικούς εισπράκτορες των άλλων Δ.Ε. του Δήμου Δωρίδος.
(εμπρόθεσμη ημερομηνία λήξης πληρωμής 29/6/2012)8/5/2012

Δήμος Δωρίδος