Καθαρισμός οικοπέδων και λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

  • Δευτέρα, 07 Μαΐου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση :33053-Λιδωρίκι
Τηλ. : 2266-3-50115
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Ι.
FΑΧ :2266-0-22390
E-Mail :[email protected]

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός οικοπέδων και λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στο Δήμο Δωρίδος.

Ο Δήμος Δωρίδος ανταποκρινόμενος στην Πυροσβεστική Διάταξη 4/1987 που αφορά στα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα η κοντά σε κατοικημένες περιοχές , ΚΑΛΕΙ τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά ,προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς .
Επισημαίνεται ότι στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η καύση κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών στα ανωτέρω, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων με επιβάρυνση των ιδιοκτητών, ενώ οι παραβάτες θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Επίσης σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 1/2012 και 9/2000 που αφορούν Κανονισμούς ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις απαγορεύεται η χρήση πυρός σε δάση , χορτολιβαδικές εκτάσεις από 01/05/2012 μέχρι και 31/10/2012 .Ειδικά για τις αγροτικές εκτάσεις απαγορεύεται η χρήση πυρός από 01/05/2012 μέχρι και 31/10/2012 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 ,παρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης.-

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Ράπτης