Πρόσκληση σε σύσκεψη – καθορισμός του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο

  • Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κωδ. : 33 0 53
Πληρ. : Ιωάννα Μπαουστάνου
Τηλέφ. : 2266071177 -2634 (3) 50 029
FAX : 2266071177 – 2634 (0) 51.228
E-MAIL : [email protected]

Λιδωρίκι, 25 Απριλίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 4577

Προς : Ως πίνακας Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε σύσκεψη

Ο Δήμαρχος Δωρίδος σας προσκαλεί

Την 27η του μηνός Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. σε κοινή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Λιδωρικίου , με θέμα «Καθορισμός του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών», σύμφωνα με την αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών (λήψη από το Δήμο μας την 23-4-2012 με το αριθμ. Πρωτ. 42699/1487/17-4-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) φωτοαντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Νικ. Καπεντζώνης

Πίνακας αποδεκτών

1. ΠΑ.ΣΟ.Κ
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. Κ.Κ.Ε.
4. ΣΥ.ΡΙΖ.Α
5. ΛΑ.Ο.Σ.
6. ΔΗΜ.ΑΡ.
7. ΔΗ.ΣΥ.
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
9. ΔΡΑΣΗ
10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
11. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
και εκπροσώπους λοιπών
πολιτικών κομμάτων.