Ανακύκλωση Συσκευών στη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου

  • Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1 ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΛ.ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ναύπακτος 2-4-2012

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ σε συνεργασία με τους Δήμους Ναυπακτίας, Δήμο Δωρίδος και το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α Ε » θα προβεί στην τοποθέτηση ενός container συλλογής ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών το

Σάββατο 21-4-2012 στην Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου – Κεντρική Πλατεία Ευπαλίου

Κάθε πολίτης μπορεί
Να φέρει τις παλαιές συσκευές του για ανακύκλωση.
Να ενημερωθεί για τις δράσεις ανακύκλωσης που υλοποιεί ο σύνδεσμος .
Να προμηθευτεί δηλώσεις συμμετοχής σε εθελοντική ομάδας δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.

Θα ακολουθήσει και η τοποθέτηση container και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες για τις ημερομηνίες και τα σημεία τοποθέτησης θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.