Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 17/04/12

  • Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 11 Απριλίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 4182

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 17 Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση – ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2012. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
2. Οργάνωση Άρδευσης έτους 2012 Τοπικής Κοινότητας Μαραθιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
3. Παραλαβή της μελέτης «Κατασκευής πεζοδρομίων Κούκουρων – Κλήματος (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)» Δ.Ε. Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
4. Γνωμοδότηση σχετικά με όδευση αγωγού στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης «Ύδρευσης Σεργούλας – Γλυφάδας (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ)». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
5. Παράταση προθεσμίας για την «Υδραυλική μελέτη ύδρευσης Σεργούλας – Γλυφάδας» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6. Παράταση προθεσμίας για την «Τοπογραφική μελέτη ύδρευσης Σεργούλας – Γλυφάδας» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7. Παράταση προθεσμίας για την «Μελέτη δασική – διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Ερατεινής» με αριθ. μελέτης 73/2008. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
9. ΄Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Τολοφώνας» με αριθ. μελ. 47/2008. (Eισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
10. Καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό της Τ.Κ. Μηλέας – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη. (Eισηγητής: Αντιδήμαρχος Tσιλίκης Χρήστος)
11. Αίτημα περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, στον εκπολιτιστικό σύλλογο Ευπαλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
12. Αίτημα περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, στον «κυνηγετικό σύλλογο Ευπαλίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ