Δίκτυο αποχέτευσης αποκτά το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Δωρίδος

  • Πέμπτη, 05 Απριλίου 2012

Δρομολογήθηκαν δύο ακόμα σημαντικά έργα για την ανάδειξη, προστασία και ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου Δωρίδος, η Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Ερατεινής – Παραλίας Τολοφώνος και η Αποχέτευση Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου.

Η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων, χρόνιο και καθολικό αίτημα των κατοίκων του Δήμου, εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για τη δημιουργία βασικών υποδομών του Δήμου Δωρίδος, που θα εξυπηρετήσουν, την προστασία των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών.

Η ένταξη των έργων υπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων Α. Ανδρεαδάκη και αφορά τις πράξεις:

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη με κωδικό 346650 και προϋπολογισμό 3,198,000.00 ευρώ.

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» στον Αξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” , με κωδικό MIS 346649 και προϋπολογισμό 5,166,000.00 ευρώ.

Η συνολική βελτίωση της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Έτσι μετά τον Παραλίμνιο Αγωγό στη Λίμνη του Μόρνου, τον Ταμιευτήρα και το Αρδευτικό Δίκτυο Τολοφώνος, δύο ακόμα μεγάλα έργα για τη Δωρίδα βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης.

Με συστηματική δουλειά, ο Δήμος Δωρίδος, σε συνεργασία με τη Βουλευτή Φωκίδας, την Περιφέρεια και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ, έγινε δυνατή η ένταξη και η χρηματοδότηση των έργων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» αφορά την κατασκευή των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των δύο μεγαλύτερων οικισμών του πρώην Δήμου Τολοφώνος (Ερατεινή και παραλία Τολοφώνος) καθώς και της Παραλίας Πανόρμου οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και απολύτως συνεκτικό οικιστικό σύνολο, εντός του δικτύου NATURA 2000 και περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
Σύνταξη οριστικής μελέτης αποχέτευσης Παραλίας Πανόρμου
Κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης Παραλίας Τολοφώνας και Παραλίας Πανόρμου (Όρμος Λεμονιάς)
Αναβάθμιση του υπάρχοντος Βιολογικού Καθαρισμού Ερατεινής
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την παρακολούθηση/υποστήριξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» αφορά την κατασκευής Κεντρικού Συλλεκτήρα Λυμάτων των παραλιακών οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδας καθώς και των βασικών εσωτερικών δικτύων των οικισμών:
Μαραθιά – Σκαλώματος
Μοναστηρακίου
Των πυκνοδομημένων παραλιακών οικισμών/περιοχώνδια των οποίων διέρχονται οι κεντρικοί συλλεκτήρες βαρύτητας

Τα αστικά λύματα των οικισμών του Ευπαλίου, μέσω του προβλεπόμενου αγωγού μεταφοράς,
θα παροχετεύονται στον υφιστάμενο βιολογικό Ναυπάκτου ενώ στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και η Τεχνική Μελέτη του έργου.

Οι σχετικές αποφάσεις από το “Δι@υγεια”

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/efpalio.pdf” height=”800″]

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/viologikos_apoxetefsi-erateinis.pdf” height=”800″]