10,3εκ ευρώ για τον ταμιευτήρα και το αρδευτικό δίκτυο Τολοφώνος

  • Πέμπτη, 05 Απριλίου 2012

Λύση στο χρόνιο πρόβλημα άρδευσης της περιοχής της Τολοφώνος, δίνει η ένταξη του έργου “Tαμιευτήρας και αρδευτικό δίκτυο Τολοφώνος Ν. Φωκίδας” στο Μέτρο 125Α1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 10,3εκ ευρώ.

Είναι το δεύτερο μεγάλο έργο στο Δήμο Δωρίδος, μετά τον Παραλίμνιο Αγωγό της λίμνης του Μόρνου, που έχει ως στόχο την προστασία και ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής

Το έργο θα λύσει τα χρόνια προβλήματα άρδευσης του κάμπου Τολοφώνος – Ερατεινής, Πανόρμου και Αγίου Νικολάου, και θα εξασφαλίσει τη βελτίωση των υπογείων υδάτων και την ομαλή υδροδότηση 5.500 στρεμμάτων αγροτικών εκτάσεων.

Η πρόταση ένταξης είχε γίνει αρχικά το 2009, από τον πρώην Δήμο Τολοφώνας, και αφορούσε την μελέτη και κατασκευή του ταμιευτήρα με χρηματοδότηση 3.5 εκ. ευρώ. Όμως εμπλοκές, ενστάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο χαμηλός προϋπολογισμός του έργου πάγωσε τις διαδικασίες.

Η συνεργασία του Δήμου Δωρίδος της Βουλευτού Φωκίδας, και της Περιφέρειας, με την ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οδήγησε στο να αυξηθεί ικανοποιητικά ο προϋπολογισμός στα 10,3 εκ ευρώ, ποσό που εξασφαλίζει την υλοποίηση του έργου.

Η 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης « Ταμιευτήρας και αρδευτικό δίκτυο Τολοφώνος Ν. Φωκίδας» του Μέτρου 125Α1 « Εγγειοβελτιωτικά έργα και Δράσεις »του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122984, Υπεγράφη στις 2 Απριλίου από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ε. Διβάρη και πλέον δρομολογείται η υλοποίηση του έργου.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την 28/11/11 έως την 31/12/2015.

Η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 10.322.824,41 ευρώ.
Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς :
Μελέτη ταμιευτήρα Τολοφώνος στη θέση Χαρμίσκο και αρδευτικού δικτύου 1.322.824,41 ευρώ και
Κατασκευή ταμιευτήρα Τολοφώνος στη θέση Χαρμίσκο και αρδευτικού δικτύου 9.000.000,00 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση από τη “Δι@ύγεια”

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/apofasi_fragma.pdf” height=”800″]