Παράταση για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

  • Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012

Ο Δήμος Δωρίδος ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Β’
Αθήνα, 29 – 03 – 2012
Αριθ. πρωτ.:1480/37198
ΑΔΑ: Β4ΒΒΒ-ΑΘ3
Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.
Σε ό,τι αφορά την υπ’ αριθ. 800/19605/17.02.2012 (ΑΔΑ : ΒΟΖΝΒ – ΠΛΟ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης της παραπάνω πρόσκλησης από 30.03.2012 σε 30.04.2012.