Ενημέρωση για τη βιολογική κτηνοτροφία

  • Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Την Πέμπτη 22/3/2012 στις 7:30 μ.μ. κλιμάκιο από Γεωπόνους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής ενότητας Φωκίδας, θα ενημερώσει τους κτηνοτρόφους του Δήμου Δωρίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Λιδωρικι, σε θέματα δράσεων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων , όπως η βιολογική Κτηνοτροφία , η προστασία απειλούμενων με εξαφάνιση φυλών ζώων, για τον νέο νόμο περί κτηνοτροφίας και χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στις κτηνοτροφικές μονάδες

Μ. Ε. Π.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΛΤΑΣ