Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20/03/12

  • Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 16 Μαρτίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 3139

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 20 Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Xωροθέτηση Υπηρεσιών Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
2. Προσλήψεις προσωπικού στο ΚΕΠ Λιδωρικίου – Καθορισμός ειδικοτήτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Νέα Κούκουρα Τ.Κ. Κλήματος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Κοκκίνου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
5. Θέσπιση – λειτουργία πεζοδρόμου στην Τ.Κ. Λευκαδιτίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
6. Ένταξη του Δήμου Δωρίδος στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
7. Καθορισμός ωρών απασχόλησης Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δωρίδος για το οικονομικό έτος 2012. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ