Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου 14/03

  • Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 9 Μαρτίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 2872

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 14 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Δωρίδος για ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ), βάσει του Ν. 4042/2012. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
2. Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Δωρίδος για ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωργαφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, βάσει του Ν. 4042/2012. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
3. Ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου (καντινών). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
4. Παραλαβή της «Τοπογραφικής μελέτης αποχέτευσης όμβριων υδάτων οικισμού Χιλιαδούς Μανάγουλης» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
5. Παράταση προθεσμίας για την «Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης όμβριων υδάτων οικισμού Χιλιαδούς Μανάγουλης» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6. Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ανακαίνιση και αναβάθμιση των εξωτερικών υδραγωγείων των Δ.Δ. Μανάγουλης – Μαλαμάτων και Καστρακίου» του πρώην Δήμου Ευπαλίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Δ. Καλλιθέας» με αριθ. μελέτης 40/2009. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Ερατεινής» με αριθ. μελέτης 73/2008. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
9. Παραλαβή της μελέτης «Ανάπλαση πάρκου Σεργούλας», Α.Μ. 27/2010, του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
10. Εξέταση αιτήσεως Βασιλικής Δασκαλοπούλου και Ιωάννη & Βασίλη Μυλωνάκη. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)
11. Παραλαβή μισθωμένου δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πενταπόλεως. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
12. Έγκριση χωροθέτησης των Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
13. Προσλήψεις προσωπικού στο ΚΕΠ Λιδωρικίου – Καθορισμός ειδικοτήτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Νέα Κούκουρα Τ.Κ. Κλήματος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Κοκκίνου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
16. Θέσπιση – λειτουργία πεζοδρόμου στην Τ.Κ. Λευκαδιτίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ