Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου 29/2

  • Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 24 Φεβρουαρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 2336

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 29 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
2. Ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου (καντινών). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δ.Δ. Πανόρμου». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
4. Ρύθμιση τελών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Μανάγουλης Δ.Ε. Ευπαλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
5. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ), βάσει του Ν. 4042/2012. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
6. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για ανανέωση διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωργαφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, βάσει του Ν. 4042/2012. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
7. Έκφραση γνώμης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΗ – ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» περιοχής Δροσάτου Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ