Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου 22/12

  • Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50134
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι, 16 Δεκεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 17608

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 22 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ. (εισηγητής Δημοτική Υπάλληλος Ζουμά Βασιλική)
2. ΄Εγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ. (εισηγητής Δημοτική Υπάλληλος Ζουμά Βασιλική )
3. ΄Εγκριση Διετούς Προγράμματος χρηματοδότησης 2012-2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ. (εισηγητής Δημοτική Υπάλληλος Ζουμά Βασιλική )
4. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου για την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ Δήμου Δωρίδος και ΔΗ.ΚΕ.Δ. και των όρων της. (εισηγητής Δημοτική Υπάλληλος Ζουμά Βασιλική )
5. Ορισμός ελεγκτών για τις χρήσεις οικ. Ετών 2009 & 2010 & 2011 για τις ΔΗ.Κ.Ε.Λ. & ΔΗ.Κ.Ε.Τ. (εισηγητής Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος )
6. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιϊας (β΄Φάση) στα Τ.Δ. Διχωρίου και Περιβολίου. (εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης )
7. ΄Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Τολοφώνας» του πρώην Δήμου Τολοφώνας και νύν Δ.Ε. Τολοφώνας. Αριθ. Μελ. 47/08 (εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης )
8. ΄Εγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο» Αποτύπωση υπάρχοντος κτιρίου Ξενώνα Κροκυλείου» της Δ.Ε. Βαρδουσίων Δήμου Δωρίδος. (εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης )
9. ΄Εγκριση 2ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης « Ανέγερση Ξενώνα Αρτοτίνας» (εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης )
10. ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Αποχέτευση ομβρίων επί του δρόμου Πραττά Λάκκο – Χαρατσί» Δήμου Δωρίδος(εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
11. ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Πενταγιών» Δήμου Δωρίδος.(εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
12. Μεταφορά μαθητών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος από 1-1-2012(εισηγητής Δήμαρχος ).
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων τρέχουσας χρήσης – ψήφιση , διάθεση πιστώσεων λογιστικής τακτοποίησης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ευσταθίου ).
14. Κανονισμός Κοιμητηρίων Δήμου Δωρίδος(εισηγητής δημοτικός σύμβουλος Κατσούδας Αθανάσιος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ