Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου 13/12

  • Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50134
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι, 8 Δεκεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 17142

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 13 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τελών ύδρευσης για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
2. Καθορισμός τελών αποχέτευσης για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
3. Καθορισμός τελών χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
4. Καθορισμός τελών χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
5. Καθορισμός τελών Νεκροταφείων για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
6. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
7. Καθορισμός τελών χρήσης λαϊκής αγοράς για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
8. Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
9. Καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και Τ.Α.Π. για το οικ. έτος 2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ