Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου 30/11

  • Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50134
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι, 24 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 16417

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 30 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
2.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο Τ.Δ. Ποτιδάνειας(Α΄ φάση)» του πρώην Δήμου Ευπαλίου με Α.Μ. 52/2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
3.Παραχώρηση για χρήση του Διδακτηρίου του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Κροκυλείου στο Σύλλογο Κροκυλειωτών «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
4.Καθορισμός επιδόματος Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά τα έτη 2009 και 2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
5.Επιστροφή διπλοτύπων είσπραξης αλλοδαπών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
6.Αίτηση κ. Κλώσσα Κων/νου του Γεωργίου για διαγραφή χρεών & προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης ακινήτου του (στάβλου) στην Τ.Κ. Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
7.Είσοδος & περιφορά – παραμονή αδέσποτων ζώων εντός οικισμού Δωρικού – 1η διαπιστωτική πράξη. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
8.Είσοδος & περιφορά – παραμονή αδέσποτων ζώων εντός οικισμού Λιδωρικίου – 3η διαπιστωτική πράξη. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ