Δημόσια Διαβούλευση για την Α Φάση του Επιχειρησιακού

  • Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Ο Δήμος Δωρίδος ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, της 14ης Νοεμβρίου 2011, εγκρίθηκε η Α΄ ΦΑΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Δήμου για την περίοδο 2012 – 2014.

Από 15.11.2011 έως 28.11.2011, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι η ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών επαγγελματιών, των πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, για το αναπτυξιακό όραμα βάσει του οποίου θα δομηθεί ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Δήμου για την περίοδο 2012 – 2014, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση και την εξειδίκευση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου.

Για την υποβολή των προτάσεων θα χρησιμοποιηθεί σχετικό δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dorida.gr) και στην ιστοσελίδα της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (www.aitoliki.gr), καθώς και στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων και τα κατά τόπους ΚΕΠ.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] είτε με κατάθεση σε έντυπη μορφή στους αρμόδιους υπαλλήλους των Δημοτικών Ενοτήτων:

  • Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων, κ. Ιωάννη Ράμμο
  • Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου, κα Ιωάννα Μπαουστάνου
  • Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου, κα Βασιλική Ζούμα
  • Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος, κα Χρυσάνθη Λύτρα

Σχετικά Αρχεία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Δωρίδος (Α Φάση)
Έντυπο Διαβούλευσης