Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Δωρίδος

  • Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Ο Δήμος Δωρίδος ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας, της 14ης Νοεμβρίου 2011, εγκρίθηκε η Α΄ ΦΑΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Δήμου για την περίοδο 2012 – 2014.

Από σήμερα 15.11.2011 έως 28.11.2011, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι αφενός η ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών επαγγελματιών, των πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, για το αναπτυξιακό όραμα βάσει του οποίου θα δομηθεί ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Δήμου για την περίοδο 2012 – 2014 και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση και την εξειδίκευση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου.

Για την υποβολή των προτάσεών σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε είτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο email: info@dorida.gr είτε να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή στους αρμόδιους υπαλλήλους των Δημοτικών Ενοτήτων:

  • Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων, κ. Ιωάννη Ράμμο
  • Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου, κα Ιωάννα Μπαουστάνου
  • Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου, κα Βασιλική Ζούμα
  • Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος, κα Χρυσάνθη Λύτρα

 

Σχετικά Αρχεία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Δωρίδος (Α Φάση)
Έντυπο Διαβούλευσης