Κατάλογοι ύδρευσης Τ.Κ. Αμυγδαλιάς

  • Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε πως βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι : ύδρευσης Τ.Κ. Αμυγδαλιάς Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος περιόδου από 1/6/2010 – 31/12/2010 & αποχέτευσης Τ.Κ. Αμυγδαλιάς Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδοςέτους 2010 & μπορείτε να προσέρχεστε στην έδρα του Δήμου (Λιδωρίκι) αλλά & στις άλλες έδρες Δ.Ε. (Κροκύλειο,  Ευπάλιο,  Ερατεινή) από 16/11/2011 (08:00 – 14:00), στους κατά τόπους εισπράκτορες για την εξόφληση τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 28/12/2011

Λιδωρίκι 15/11/2011