Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου 14/11

 • Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50134
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι, 10 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 15721

  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης  Δημοτικού Συμβουλίου».
  Καλείστε  να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση Α΄ φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Aντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
 2. Υποβολή πρότασης για ένταξη του  έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο Δήμο Ευπαλίου» στον άξονα προτεραιότητας  2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» , Ειδικός Στόχος 2.2. «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη»  του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». (Εισηγητής: Aντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
 3. Τροποίηση της υπ’ αριθ. 3/47/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό αντιπροσώπων ως μελών στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 4. Επιτροπή Παραλαβής Μισθωμένων Ακινήτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 5. ΄Εγκριση της μελέτης με τίτλο «Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ΄Υδρευσης Δ.E. Βαρδουσίων», με αριθ. μελέτης 18/2011. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 6. ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Δημοτική οδοποιϊα Τ. Δ. Τολοφώνας», με αριθ. μελέτης 22/2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 7. ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Δημοτική οδοποιϊα Τ. Δ. Γλυφάδας», με αριθ. μελέτης 20/2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ