Εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος.

  • Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2011

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος. Η τυπική διαδικασία ολοκληρώθηκε και με τη δημοσίευση του οργανισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελεί το πλάνο λειτουργίας του Δήμου Δωρίδος, και σχεδιάστηκε με στόχο την εξυπηρέτηση του δημότη, και με σκοπό να είναι λειτουργικό, ευέλικτο, αποδοτικό και να καλύπτει το σύνολο του δήμου.

Πέρα από μια τυπική υποχρέωση του Δήμου, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Ο.Ε.Υ. αποτελεί μια σημαντική υποδομή που δημιουργεί τις βάσεις για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών και βάζει τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη του δήμου. Ο κανονισμός προβλέπει την δημιουργία νέων υπηρεσιών, όπως η πολεοδομία και η τεχνική υπηρεσία μεταξύ άλλων, εργαλεία που θα δώσουν στο δήμο νέες δυνατότητες, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται και υπάρχουσες υπηρεσίες.

Στόχος του οργανισμού είναι να οργανώσει τον δήμο με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους κατοίκους της Δωρίδας.