Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου 27/10

 • Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50134
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι, 21 Οκτωβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 14941

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 27 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος» οικονομικού έτους 2011. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
 2. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Δωρίδος» στο Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής». (Εισηγητής:  Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δωρίδος και Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας – Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου «Αποχιονισμός – ρίψη άλατος – καθαρισμός Περιφερειακού και Δημοτικού Δικτύου του Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 4. Αποδοχή δωρεάς ανοιχτού ξύλινου περιπτέρου από Δήμο Ζωγράφου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 5. Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αναπληρώνει το Δήμαρχο στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων για παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 6. Ορισμός Εκπροσώπου για συμμετοχή στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 7. Έκφραση γνώμης για τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 52 στρεμμάτων για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας (υφιστάμενη 25 στρέμ. και από μετεγκατάσταση 27 στρέμ.) της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στη θέση ΄΄Βαθειά Λούζα΄΄ Δ. Δωρίδος Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Ιωάννης)
 8. Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και ορισμός αιρετού εκπροσώπου και συντονιστή. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
 9. Στέγαση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
 10. Προσθήκη ορόφου στην αποθήκη Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
 11. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – καθορισμός ειδικοτήτων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος)
 12. Αίτηση κας Παπαβασιλείου Μαρίας για μετατόπιση αγροτικού δρόμου από το μέσον στην άκρη του κτήματός της στην Τ.Κ. Πανόρμου του Δήμου μας. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)
 13. Αίτημα Εκπροσώπου Τ.Κ. Κάμπου και Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Κάμπου για ηλεκτροδότηση πλατείας στη θέση «Μάρμαρα». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 14. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ. Λευκαδιτίου Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος της Ταρλαντά Ελένης χας Νικολάου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 15. Ορισμός Επιτροπής για τη διαχείριση του γηπέδου Μαλαμάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 16. Συγκρότηση διαπαραταξιακών Επιτροπών για τη σύνταξη Κανονισμών Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Καθαριότητας και Νεκροταφείων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 17. Είσοδος & περιφορά – παραμονή αδέσποτων ζώων εντός οικισμού Τρικόρφου – 1η διαπιστωτική πράξη. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
 18. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 19. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 20. Αίτηση κου. Χούσου Κων/νου του Γεωργίου για διαγραφή χρέους που έχει καταβληθεί δια μέσω ταμείου Παρακαταθηκών στην Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
 21. Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2011. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 22. Σύσταση Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ