Χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης Λευκαδιτίου

  • Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Σας γνωρίζουμεπως βεβαιώθηκε ο χρηματικός κατάλογος ύδρευσηςΤ.Κ. Λευκαδιτίου Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος περιόδου από 1/6/2010 – 31/12/2010 & μπορείτε να προσέρχεστε στην έδρα του Δήμου (Λιδωρίκι)αλλά & στις άλλες έδρες Δ.Ε. (Κροκύλειο, Ευπάλιο, Ερατεινή) από 18/10/2011 (08:00 – 14:00), στους κατά τόπους εισπράκτορες για την εξόφληση τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 30/11/2011