Υποβολή Αιτήσεων Αποζημίωσης Ηρτημένης εσοδειας 2011 – Αναδασμός Μόρνου

  • Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011

Από Τρίτη, 4/10/2011, για τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη κάθε εβδομάδας, κατά το δίμηνο Οκτωβρίου –Νοεμβρίου 2011 και από ώρα 15.30 έως 19.00 μ.μ., στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου στο Ευπάλιο, θα γίνονται οι αιτήσεις για την αποζημίωση της ηρτημένης εσοδείας έτους 2011, στα πλαίσια του Αναδασμού Πεδιάδας Μόρνου, για όσους παραγωγούς δεν είναι σε θέση να συμπληρώσουν μόνοι τους το ανάλογο έντυπο.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να έχουν μαζί τους το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, ένα έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Φ.Μ τους και τα φωτοαντίγραφα των αιτήσεων που τους δόθηκαν από το Κ.Ε.Π κατά την υποβολή των αιτήσεων του προηγούμενου έτους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ