Χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης Τ.Κ. Αβόρου – Καρουτών

  • Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε πως βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης Τ.Κ. Αβόρου Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος περιόδου 20/6/2010 – 20/9/2010 & Τ.Κ.  Καρουτών Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος περιόδου 1/7/2010 – 30/9/2010 & μπορείτε να προσέρχεστε στην έδρα του Δήμου (Λιδωρίκι) αλλά & στις άλλες έδρες Δ.Ε. (Κροκύλειο, Ευπάλιο, Ερατεινή) από 14/9/2011 (08:00 – 14:00),στους κατά τόπους εισπράκτορεςγια την εξόφληση τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 31/10/2011