Δημόσιο ΙΕΚ και στο Καστράκι

  • Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. παρέχουν Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση προσφέροντας σύγχρονες επιστημονικές – τεχνικές επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στους αποφοίτους των Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ. / Τ.Ε.Ε. Ειδικότερα οι νέοι που θα ακολουθήσουν το δρόμο των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. έχουν:

Την δυνατότητα να επιλέξουν ειδικότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας τη περιοχής που ζουν,
Σύγχρονα και πληρέστατα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και ικανότατους εκπαιδευτές με θεωρητικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενό τους και οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας,

Γρήγορη και εύκολη επαφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους πραγματοποιώντας την πρακτική τους άσκηση στον τόπο τους (8300 θέσεις πρακτικής άσκησης σε όλη την Ελλάδα). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει κανείς απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. Άμφισσας που να μην έχει πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση,
Μικρό κόστος σπουδών επειδή τα δίδακτρα είναι χαμηλά όπως και τα γενικά έξοδα τους αφού δεν χρειάζεται να αλλάξουν τόπο διαμονής,

Επαγγελματικά δικαιώματα:
Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο: α) αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα (Π.Δ. 50, Φ.Ε.Κ. 39/Α/5-3-2001), β) μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ Άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/Α’/20-9-02), γ) εξασφαλίζει άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. λοιπόν, παρακολουθούν τις εξελίξεις και προσφέρουν στους νέους, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης και δίνουν όχι μόνο «διπλώματα γνώσης» αλλά «διπλώματα δουλειάς».

Αναφορικά τώρα με τις ειδικότητες που θα δημιουργηθούν στο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας αυτές είναι οι εξής:

Πληροφορικής
Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου
Ειδικός δασικής προστασίας
Στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας
Ειδικός φοροτεχνικού γραφείου
Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου
Τεχνικός βιολογικής – οικολογικής γεωργίας
Στέλεχος τουρισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων

Τμήματα θα λειτουργήσουν σε Άμφισσα – Πολύδροσο – Καστράκι, εάν κι εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι επιλέγοντας Δημόσια Ι.Ε.Κ. οι νέοι μένουν στον τόπο τους που τόσο πολύ το θέλουμε και που τόσο πολύ τους χρειάζεται.