Νέος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

  • Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2011

Έπειτα από διαβούλευση αρκετών μηνών και με τη συνεργασία όλων των δημοτικών παρατάξεων, παρουσιάστηκε, από τον δημοτικό σύμβουλο Α. Κατσούδα την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, ο νέος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Προϊόν εργασίας της διαπαραταξιακής επιτροπής, και με βάση το πρότυπο που ορίζει ο νόμος, ο νέος κανονισμός ψηφίστηκε ομόφωνα, με μοναδική διαφοροποίηση από το αρχικό σχέδιο, τον χρόνο ομιλίας που δίνεται στους εισηγητές.

Με στόχο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ανωτάτου διοικητικού οργάνου του Δήμου, ο νέος κανονισμός ορίζει το πλαίσιο και τις διαδικασίες με βάση τις οποίες θα πρέπει από εδώ και πέρα θα συνεδριάζει το σώμα. Ο κανονισμός βασίζεται στις παρακάτω αρχές

  • Είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 67 παρ. 9) σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  • Σκοπεύει στην εύρυθμη, δημοκρατική και απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Είναι σύμφωνος με την ισχύουσα Νομοθεσία και διέπεται από την φιλοσοφία της Νομιμότητας.
  • Διέπεται από την φιλοσοφία του πλουραλισμού και της διαφάνειας με τρόπο ώστε να αναδεικνύεται με δημοκρατικό τρόπο το συντελούμενο δημιουργικό έργο του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Διέπεται από την φιλοσοφία της ελεύθερης έκφρασης αλλά με σεβασμό σε θεσμούς και πρόσωπα στοχεύοντας στη διασφάλιση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.
  • Στοχεύει στην ελεύθερη έκφραση του λόγου και την διακίνηση των απόψεων και ιδεών των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε μέσα από την σύνθεση των απόψεων να προκύπτει το θετικό για την προαγωγή των συμφερόντων του δήμου και επίλυση των προβλημάτων των δημοτών.
  • Στοχεύει, μέσα από την γνώση, την εμπειρία, την ευπρέπεια του λόγου, την ευγένεια και τον αμοιβαίο σεβασμό των δημοτικών συμβούλων και δημοτικών παρατάξεων, να πείσουμε τους δημότες μας ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης τους.
  • Στοχεύει στο να πείσουμε τους νέους, που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, ότι αξίζει και πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το σύνολο και όχι για το εγώ.