Εκπρόσωποι στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας

  • Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2011

Ορίστηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου οι εκπρόσωποι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Δωρίδος, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Ο Δήμαρχος Δωρίδος Καπεντζώνης Γιώργος, συμμετέχει ex officio, και τα υπόλοιπα μέλη, που εκλέχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία είναι οι:
Αντωνόπουλος Κώστας, Αντιδήμαρχος
Ευσταθίου Ανδρέας, Αντιδήμαρχος
Παγώνης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΕΔ, πρόκειται να γίνουν μέχρι της 19 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων σε κεντρικό επίπεδο δήμων, δηλαδή στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, (πρώην ΚΕΔΚΕ), θα γίνουν μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ αποτελείται από 500 μέλη. Από αυτά τα 325 μέλη είναι το σύνολο των δημάρχων της χώρας και τα υπόλοιπα 175 μέλη είναι οι εκπρόσωποι των ΠΕΔ, οι οποίοι θα έχουν αναδειχθεί από την κατά περιφέρεια διαδικασία.