Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου

  • Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50134
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι, 1 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 12523

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κατσούδας Αθανάσιος)
2. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Δωρίδος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.). (Εισηγητής: Δήμαρχος)
3. Αίτηση κας Παναγιωτοπούλου Ευθυμίας για χρηματοδότησης έρευνας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Μαλανδρίνου» του πρώην Δήμου Λιδωρικίου με Α.Μ. 7/2010. (Εισηγήτρια: Δημοτική Υπάλληλος Ζουμά Βασιλική)
5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο Τ.Δ. Ποτιδάνειας (Α΄φάση)» του πρώην Δήμου Ευπαλίου, με Α.Μ. 52/2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης )
6.Κατασκευή μαντρότοιχου στη Δημοτική πλατεία Αμυγδαλιάς. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Παπαγεωργίου Παναγιώτης)
7. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο Τ. Κ. Κλήματος) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλήματος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης )
8. Αίτηση κ. Κατσιάνη Γεωργίου του Χριστοδούλου για έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής εκτάσεως στη θέση «Τσαρχάδες» του Τ.Δ. Μαλανδρίνου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
9. Αίτηση κ. Κορδοπάτη Αντωνίου του Γεωργίου για παραχώρηση άδειας για εγκατάσταση WiFi κεραίας στο πάνω μέρος της δεξαμενής του Ψαλά στην Τ.Κ. Λιωρικίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)
10. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου μηνιαίων κλήσεων κινητής τηλεφωνίας οργάνων ΟΤΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ