Ομάδα εθελοντών του Δήμου Δωρίδος

  • Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Ένας νέος θεσμός, του Εθελοντή Δημότη, καθιερώνεται πλέον στο Δήμο Δωρίδος ως βασικό εργαλείο ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Δωρίδος που θα συγκροτηθεί, είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο καθαρισμός παραλιών και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος και άλλα.

Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν, και υποβάλλουν αίτηση. Για το αυτό σκοπό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Ως έδρα της Ομάδας ορίζονται τα διοικητικά όρια του Δήμου Δωρίδος. Υπεύθυνος ο αντιδήμαρχος Χρήστος Τσιλίκης. Ο Δήμος μας, δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της Ομάδας.

Οι δημότες μπορούν να στείλουν την προτάσεις τους για δράσεις εθελοντισμού, μέσα από το σύστημα διαβούλευσης του Δήμου Δωρίδος, καθώς και να συμπληρώσουν την online αιτηση εγγραφής εθελοντή στην ιστοσελίδα www.dorida.gr

Απόσπασμα απ’ την εισήγηση του κ. Τσιλίκη στο δημοτικό συμβούλιο για τις αξίες του εθελοντισμού:
“Η ανιδιοτελής και συνάμα οικειοθελής προσφορά, η εθελοντική εργασία ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή με αφετηρία τον εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον ίδιο ως μέλος του ευεργετηθέντος συνόλου. Ο εθελοντισμός δεν ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία.

Στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία με την έντονη εσωστρέφεια και τη στυγνή επιδίωξη των προσωπικών συμφερόντων έρχεται ο εθελοντισμός για να περάσει το μήνυμα της άμβλυνσης του ατομισμού και της τόνωσης της συλλογικότητας και να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν ενεργά και οικειοθελώς στα κοινά.
Ο εθελοντισμός δεν έχει κίνητρο το προσωπικό κέρδος, όπως έχει η αγορά, αλλά το κοινωνικό όφελος. Η κοινωνία της αγοράς έχει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή υλικών αγαθών. Η πολιτική κοινωνία, έχει την ευθύνη στην πρόνοια και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός μέσα από τις Ο.Κ.Π. είναι ο βασικός συντελεστής της κοινωνικής οικονομίας.

Η κοινωνική οικονομία στις άλλες χώρες της Ευρώπης αντιπροσωπεύει το 8-10% του συνόλου των οικονομιών τους. Αντιθέτως στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό στο 1-2% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια ο εθελοντισμός παράγει πλούτο ο οποίος αποτιμάται και διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή. Δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας που διερχόμαστε ως χώρα ο τομέας του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας έχει ιδιαίτερη σημασία για μας.

Η κοινωνική οικονομία είναι ο χώρος, όπου ο ενεργός πολίτης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ατομικό επίπεδο και δρα σε συλλογικό αυτοδεσμευόμενος σε αρχές, αξίες και στόχους.
Σημαντικές αναφορές στον εθελοντισμό έχουμε και στο Νόμο 3852/2010 του «Καλλικράτη». Στο άρθρο 84 παράγραφος 5 αναφέρεται ότι το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 76 συγκροτείται στους δήμους Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κυρίως από εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων και δημοτών, εξυπακούεται όλων εθελοντών. Την επιτροπή αυτή οι Ο.Κ.Π. την έχουν κάνει σημαία τους και μάλιστα πολλοί δήμοι έχουν δεχτεί κριτική για την παράκαμψη της Ε.Δ. κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού χωρίς τη σχετική γνωμοδότηση. Μεγάλη σημασία στον εθελοντισμό δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία με απόφαση της ανακήρυξε το 2011 έτος εθελοντισμού.

Ο εθελοντισμός ως ιδέα έχει ηθική αξία και οφείλουμε όχι μόνο να τον ενστερνιστούμε εμείς οι ίδιοι πρώτοι ως αιρετοί – εθελοντές αλλά να τον καλλιεργήσουμε και να τον εμπεδώσουμε κυρίως στους νέους συμπολίτες μας. Επίσης θεωρώ ότι έχουμε καθήκον, υποχρέωση και ευθύνη να τον θεσμοθετήσουμε στο Δήμο μας ως βασικό εργαλείο ενεργού συμμετοχής των δημοτών μας στην αντιμετώπιση των κοινών μας προβλημάτων”.