Εθελοντικές δράσεις

  • Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Δωρίδος που θα συγκροτηθεί, είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο καθαρισμός παραλιών και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης, ζητάμε και τις δικές σας προτάσεις τόσο για γενικές δράσεις, όσο και για συγκεκριμένες παρεμβάσεις κατά τόπους.