Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21/08

  • Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50115
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι,  17 Αυγούστου 2011
Αριθ. Πρωτ.:  11807

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 21 Αυγούστου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος).
  2. Ρύθμιση καταβολής χρεών προς το Δήμο μας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
  3. Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Δωρίδος (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος).
  4. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Δημοτική οδοποιία Τ.Δ. Γλυφάδας» του πρώην Δήμου Τολοφώνος με Α.Μ. 15/2009 (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ