Ανακοίνωση – Πληρωμή τελών ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Λιδωρικίου

  • Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Σας γνωρίζουμε πως βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνου έτους 2010 & Τ.Κ. Διακοπίου, Δωρικού, Στίλιας & Περιθιώτισσας έτους 2011 & μπορείτε να προσέρχεστε στην έδρα του Δήμου (Λιδωρίκι)
από 22/8/2011 (08:00 – 13:30), αλλά & στις άλλες έδρες Δ.Ε. (Κροκύλειο, Ευπάλιο, Ερατεινή) από 16/8/2011 (08:00 – 13:30), στους κατά τόπους εισπράκτορες για την εξόφληση τους.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 30/9/2011