Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, την 5η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄.

  • Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024