Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος, σε ειδική συνεδρίαση για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Λιδωρίκι, την 29η Ιουνίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00΄.

  • Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024